جمع آوری اطلاعات

ما تنها اطلاعات شناسایی شخصی (مانند نام ، نام خانوادگی ، نام شرکت ، تلفن و یا آدرس ایمیل)

که شما به صورت داوطلبانه در اختیار ما قرار می دهید را جمع آوری می کنیم .

هم چنین ما اطلاعاتی عمومی مانند نوع مرورگر شما ، فایل های درخواستی و نام دامنه و … را نیز جمع آوری می کنیم.

و از آن ها برای بهبود قابلیت های وب سایت و توسعه خدمات آن به شما استفاده خواهیم کرد .

استفاده از اطلاعات

نام ها و ایمیل ها و سایر اطلاعات جمع آوری شما توسط ما از کابران هنگام ثبت سفارش درخواست می کنیم.

و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص ثالث قرار داده نخواهد شد .

ما به شدت با اسپم فضای اینترنت مخالفیم و به هیچ عنوان کاری را که به اسپمرها کمک کند را انجام نخواهیم داد .

امنیت

وقتی که ما اطلاعات شخصی را از شما دریافت می کنیم.

استاندارد های حوزه اینترنت را درباره حفاظت از اطلاعات شخصی ارسال شده برای ما دنبال کرده و به آن ها پایبندیم.

چه هنگام انجام معامله و چه هنگام دیافت اطلاعات . به این موضوع توجه داشته باشید که امنیت ۱۰۰% در فضای اینترنت وجود ندارد .

پس ما نمی توانیم امنیت کامل اطلاعات را تضمین کنیم ولی از کلیه توان خود برای این کار استفاده خواهیم کرد .

تغییر در سیاست های حفظ حریم خصوصی

ممکن است که ما اطلاعات این صفحه را بدون اطلاع رسانی تغییر دهیم و آن ها را با توجه به شرایط موجود به روز کنیم .

لطفا این صفحه را به صورت مرتب چک کنید تا از آخرین تغییرات به وجود آمده آگاه شوید .